DT News - Vietnam - Nghiên cứu cho thấy nạn nhân mang thai bị bạn tình bạo hành có sức khỏe răng miệng kém hơn

Search Dental Tribune

Nghiên cứu cho thấy nạn nhân mang thai bị bạn tình bạo hành có sức khỏe răng miệng kém hơn

Một nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn nạn nhân bị bạo lực do bạn tình gây ra không có kiến thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc chăm sóc răng miệng khi mang thai. (Ảnh: Antonio Guillem/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

T4. 22 Tháng 11 2023

save

SAN FRANCISCO, Hoa Kỳ: Bạo lực thể xác do bạn tình (IPV) có thể đặc biệt gây bất lợi khi mang thai và là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng, gây hậu quả đáng kể cho sức khỏe bà mẹ. Những phát hiện của một nghiên cứu gần đây cho thấy những phụ nữ từng trải qua IPV thể chất trước khi sinh cho biết họ có trải nghiệm sức khỏe răng miệng tồi tệ hơn khi mang thai. Họ có nhiều khả năng cho biết là không biết tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe răng miệng, không thảo luận về sức khỏe răng miệng với nhà cung cấp dịch vụ của họ và cần gặp nha sĩ khi có vấn đề.

Dữ liệu cho nghiên cứu này được lấy từ Hệ thống giám sát đánh giá rủi ro khi mang thai, bao gồm 31 tiểu bang ở Hoa Kỳ từ năm 2016 đến năm 2019 và có sự tham gia của 85.289 người trả lời. Trong số những người báo cáo cần gặp nha sĩ để giải quyết vấn đề, 68,7% phụ nữ tiếp xúc với IPV có nhu cầu chăm sóc nha khoa không được đáp ứng so với 57,5% ở những người chưa từng gặp IPV. Với những rủi ro liên quan đến cả IPV và các vấn đề sức khỏe răng miệng đối với sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, các phát hiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực nhằm giảm IPV khi mang thai và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe răng miệng cho phụ nữ tiếp xúc với IPV.

Các phát hiện cho thấy hơn một nửa (51,5%) phụ nữ là nạn nhân không có bất kỳ hình thức phòng ngừa nha khoa thích hợp nào. Gần một nửa (47,5%) chưa hề thảo luận về sức khỏe răng miệng của họ với bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào. Mặc dù 18,2% phụ nữ có vấn đề về răng miệng cần được nha sĩ điều trị nhưng chỉ có 13,8% đến gặp nha sĩ để giải quyết vấn đề. Trong số những phụ nữ tiếp xúc với IPV, 11,9% không biết về nhu cầu đặc biệt trong việc chăm sóc nướu và răng khi mang thai.

Tuy nhiên, nghiên cứu đã báo cáo một số hạn chế nhất định, bao gồm việc tập trung vào IPV thể chất trong thai kỳ mà không xem xét các hình thức trải nghiệm IPV hoặc IPV khác trước đó trong đời. Các câu hỏi đặt ra cho phụ nữ trong nghiên cứu đề cập đến sự xuất hiện của IPV nhưng không nêu chi tiết về tần suất, thời gian, mức độ nghiêm trọng hoặc thời điểm xảy ra trong thai kỳ. Hơn nữa, IPV và trải nghiệm về sức khỏe răng miệng được tự báo cáo và có thể bị sai lệch.

Nghiên cứu có tiêu đề “Bạo lực thể chất do bạn tình và trải nghiệm về sức khỏe răng miệng trước khi sinh ở Hoa Kỳ”, được công bố trực tuyến vào ngày 12 tháng 10 năm 2023 trên tạp chí BMC Oral Health.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement