EU cấp thêm thời gian để chứng nhận các thiết bị y tế

Search Dental Tribune

EU cấp thêm thời gian để chứng nhận các thiết bị y tế

Ủy ban Châu Âu đã cho các nhà sản xuất thêm thời gian để đưa sản phẩm của họ tuân thủ các quy định mới của EU về thiết bị y tế. (Ảnh: Paolo Bona/Shutterstock)
Jeremy Booth, Dental Tribune International

Jeremy Booth, Dental Tribune International

T2. 6 Tháng 2 2023

save

BRUSSELS, Bỉ: Châu Âu đang phải vật lộn với những tác động của đại dịch SARS-CoV-2 và cuộc chiến ở Ukraine, và khối này không thể chọn thời điểm tồi tệ hơn để chuyển sang quy định về thiết bị y tế đã được đại tu của mình. Ủy ban Châu Âu (EC) hiện muốn cho các nhà sản xuất thêm thời gian để tránh mối đe dọa thực sự về tình trạng thiếu thiết bị.

EC đã thông qua đề xuất sửa đổi các điều khoản chuyển tiếp của Quy định (EU) 2017/745 về thiết bị y tế (MDR)—giúp các nhà sản xuất thiết bị y tế có thêm thời gian để chứng nhận sản phẩm của họ và tuân thủ các quy định mới. Theo các sửa đổi, các nhà sản xuất hiện có ít nhất ba năm nữa để sản phẩm của họ được chứng nhận. Thời hạn mới là tháng 12 năm 2027 đối với các thiết bị có rủi ro cao và tháng 12 năm 2028 đối với các thiết bị được coi là rủi ro trung bình hoặc thấp. Các phần mở rộng này áp dụng cho các thiết bị được coi là "an toàn" và các nhà sản xuất đã thực hiện các bước để chuyển sang đạt được chứng nhận theo MDR.

Có hiệu lực từ năm 2017, MDR được áp dụng vào tháng 5 năm 2021, sau khi bị trì hoãn một năm do đại dịch toàn cầu. Một giai đoạn chuyển tiếp ba năm đã được cung cấp cho MDR và quy định đối tác, Quy định (EU) 2017/746 về các thiết bị y tế chẩn đoán trong ống nghiệm (IVDR), để thay thế Chỉ thị Hội đồng (EEC) 93/42 hiện có liên quan đến các thiết bị y tế (MDD) ) và Chỉ thị của Hội đồng (EEC) 90/385 về các thiết bị y tế cấy ghép đang hoạt động (AIMDD). Một điều khoản “bán tháo” bổ sung trong MDR đã chỉ định ngày mà sau đó các sản phẩm đã được đưa ra thị trường và được chứng nhận theo MDD hoặc AIMDD sẽ phải bị thu hồi. EC hiện đã loại bỏ điều khoản đó, nhấn mạnh rằng các thiết bị y tế thiết yếu đã có mặt trên thị trường vẫn nên được cung cấp cho những bệnh nhân có nhu cầu.

Ủy viên Y tế Châu Âu Stella Kyriakides đã đề xuất những thay đổi tại Brussels vào tháng 12, viện dẫn nhiều vấn đề. Bà chia sẻ: “Sự kết hợp của nhiều yếu tố đã khiến các hệ thống chăm sóc sức khỏe trên khắp EU đối mặt với nguy cơ thiếu thiết bị y tế cứu sống bệnh nhân.” Thừa nhận rằng hầu hết các nhà sản xuất đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng các yêu cầu chứng nhận trong thời gian nhất định, vào tháng 1, ủy ban đã tuyên bố rằng tiến độ hạn chế đã gây ra mối đe dọa đối với tính khả dụng của thiết bị. Ủy ban trích dẫn một số yếu tố, chẳng hạn như năng lực hạn chế của các cơ quan được thông báo (các cơ quan kiểm tra việc tuân thủ các quy định về thiết bị y tế), tác động liên tục của đại dịch COVID-19, sự gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và sự chuẩn bị hạn chế của các nhà sản xuất. EC cho biết những yếu tố này “gây ra nguy cơ thiếu hụt các thiết bị y tế cứu sống bệnh nhân”.

Ủy ban tuyên bố: “Nhiều nhà sản xuất chưa chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng các yêu cầu mạnh mẽ của MDR vào cuối giai đoạn chuyển đổi hiện tại. Điều này đe dọa đến sự sẵn có của các thiết bị y tế trên thị trường EU.”

Số liệu do EC cung cấp cho thấy tiến độ mờ nhạt. Đến tháng 10 năm 2022, các cơ quan được thông báo chỉ nhận được 8.120 đơn đăng ký chứng nhận MDR và chưa đến 2.000 chứng chỉ đã được cấp. Vào thời điểm đó, tổng số 22.793 chứng chỉ MDD và AIMDD đã hết hạn trước khi MDR và IVDR thay thế các quy định này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement