Nghiên cứu mới xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tham gia kiểm tra nha khoa

Search Dental Tribune

Nghiên cứu mới xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn lòng tham gia kiểm tra nha khoa

Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã phát hiện ra rằng niềm tin về sức khỏe và thói quen chăm sóc sức khỏe răng miệng là những chỉ số mạnh mẽ cho thấy bạn sẵn sàng khám răng định kỳ. (Ảnh: Portrait Image Asia/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

T2. 20 Tháng 2 2023

save

OKAYAMA, Nhật Bản: Theo Tổ chức Y tế Pan American, cứ 10 người thì có 9 người có nguy cơ mắc bất kỳ loại bệnh răng miệng nào, có thể giảm thiểu bằng thói quen răng miệng lành mạnh và khám răng định kỳ. Điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham gia kiểm tra nha khoa thường xuyên có thể cung cấp thông tin về truyền thông sức khỏe cộng đồng và các biện pháp thúc đẩy bệnh nhân khác. Các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản đã phát hiện ra rằng những bệnh nhân có nhiều khả năng lên lịch kiểm tra răng miệng nhất là những người hiểu được lợi ích của việc kiểm tra trong việc ngăn ngừa bệnh tật và những người hiện có hành vi chăm sóc sức khỏe răng miệng tích cực.

Các đánh giá bao gồm kiểm tra miệng và bảng câu hỏi vượt ra ngoài việc hỏi về tình trạng và hành vi sức khỏe răng miệng để hỏi về sự sẵn sàng của người tham gia để cải thiện sức khỏe tổng thể của họ theo một mô hình niềm tin sức khỏe cụ thể, cũng như phản ứng của họ đối với kịch bản ác cảm rủi ro. Mô hình được sử dụng tìm cách giải thích hành vi sức khỏe theo niềm tin của cá nhân liên quan đến hành vi sức khỏe, sử dụng các khái niệm như tính nhạy cảm được nhận thức, lợi ích và rào cản, để giải thích cho sự sẵn sàng hành động. Các cá nhân không thích rủi ro có xu hướng đưa ra quyết định dựa trên việc tránh rủi ro dẫn đến kết quả tiêu cực tiềm ẩn.

Kết quả chỉ ra rằng, khi những người tham gia có nhiều khả năng thấy mình phải đối mặt với nguy cơ dẫn đến kết quả tiêu cực về sức khỏe bên cạnh việc nhìn thấy lợi ích rõ ràng, họ có nhiều động lực hơn để tham gia vào các hành động bảo vệ sức khỏe phòng ngừa. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy mối liên hệ tích cực đáng kể giữa việc sẵn sàng đi khám răng và hành vi chăm sóc sức khỏe răng miệng của việc dùng chỉ nha khoa hoặc sử dụng bàn chải kẽ răng.

Nhóm nghiên cứu cho rằng mối tương quan là do năng lực bản thân, một khái niệm trong mô hình sức khỏe đề cập đến sự tự tin rằng một người có thể thực hiện các hành động cần thiết để tạo ra một kết quả nhất định. Người ta cho rằng tâm lý e ngại rủi ro sẽ thúc đẩy mọi người áp dụng các hành vi lành mạnh; tuy nhiên, ác cảm rủi ro không được chứng minh là một yếu tố trong việc lên lịch khám răng. Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng phát hiện này có thể là do độ tuổi tương đối trẻ của dân số khảo sát, vì các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng những người trẻ tuổi ít có ác cảm với rủi ro hơn và do đó khuyến nghị nghiên cứu thêm để điều tra mối liên hệ giữa các yếu tố này. Tình trạng sức khỏe răng miệng được đo lường bằng khám răng miệng không liên quan đến việc sẵn sàng đi khám định kỳ.

Nghiên cứu có tiêu đề “Tác động của các hành vi sức khỏe răng miệng, mô hình niềm tin về sức khỏe và ác cảm rủi ro tuyệt đối đối với việc sinh viên đại học Nhật Bản sẵn sàng khám răng định kỳ: Một nghiên cứu cắt ngang”, đã được xuất bản trong số đầu tiên vào tháng 11 năm 2022 của Tạp chí Quốc tế về Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement