DT News - Vietnam - Các nhà nghiên cứu cung cấp cho bác sĩ lâm sàng cái nhìn tổng quan hơn về việc lựa chọn miếng bảo vệ miệng khi chơi thể thao

Search Dental Tribune

Các nhà nghiên cứu cung cấp cho bác sĩ lâm sàng cái nhìn tổng quan hơn về việc lựa chọn miếng bảo vệ miệng khi chơi thể thao

Những tiến bộ trong sản xuất bồi đắp vẫn chưa bắt kịp các kỹ thuật hiện có để tạo ra miếng bảo vệ miệng thể thao. (Ảnh: Suzanne Tucker/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

T6. 17 Tháng 11 2023

save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement