DT News - Vietnam - Các chương trình tài trợ cho trẻ em có thực sự giúp nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và răng miệng tốt hơn không?

Search Dental Tribune

Các chương trình tài trợ cho trẻ em có thực sự giúp nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và răng miệng tốt hơn không?

Sử dụng cách tiếp cận tập trung vào cộng đồng thay vì tài trợ cho từng trẻ em có thể mang lại kết quả ròng tốt hơn cho các chương trình tài trợ nhân đạo. (Ảnh: Fab_1/Shutterstock)
Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

Anisha Hall Hoppe, Dental Tribune Internation

T6. 13 Tháng 10 2023

save

CALAUAN, Philippines: Mặc dù các chương trình tài trợ trẻ em quốc tế được quảng cáo rộng rãi là cung cấp viện trợ toàn cầu quan trọng, đặc biệt là cho trẻ em ở các khu vực đang phát triển, nghiên cứu thực nghiệm đánh giá tính hiệu quả của chúng vẫn còn ít. Theo một nghiên cứu gần đây, việc nhấn mạnh vào các phương pháp dựa trên quyền để thúc đẩy sự tiến bộ trên toàn cộng đồng mang lại những cải thiện đáng kể về sức khỏe trẻ em, bao gồm cả sức khỏe răng miệng.

Khoảng 8 đến 12 triệu trẻ em hiện đang được bảo trợ trên khắp thế giới thông qua 207 tổ chức khác nhau. Những kết quả đáng chú ý trong công việc của hai tổ chức, Tầm nhìn Thế giới và Tổ chức Từ bi Quốc tế, cho thấy những tiến bộ đáng kể sau hoạt động tài trợ, chẳng hạn như giảm mạnh tỷ lệ trẻ em bị thiếu cân và tăng khả năng tiếp cận với nước sạch.

Đội Philippines (TP) đã khởi xướng một chương trình tài trợ vào năm 2013 cho 30 trẻ em ở Calauan phối hợp với cơ sở Sydney của Đại học Notre Dame, và một nghiên cứu tương ứng đã đánh giá sự thành công của những nỗ lực tài trợ. Vì TP áp dụng cách tiếp cận dựa trên quyền nên TP hợp tác với các tổ chức địa phương để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phúc lợi. Chưa có phân tích nào trước đó về tác động sức khỏe trẻ em của chương trình và do đó chương trình được đánh giá hồi cứu để xác định tính hiệu quả và xác định các lĩnh vực có thể cải thiện. Những phát hiện ban đầu cho thấy trẻ em được bảo trợ có kết quả sức khỏe tốt hơn so với những trẻ không được bảo trợ, đặc biệt là trong lĩnh vực sức khỏe răng miệng.

Theo kết quả nghiên cứu, trẻ em không được bảo trợ bị sâu răng đáng kể. Trẻ em được bảo trợ có sức khỏe răng miệng tốt hơn và nhận được ít thuốc hơn, phần lớn là do nhiều trẻ em không được bảo trợ đã phải nhổ răng, điều này cần phải giảm đau sau thủ thuật để giảm đau.

Về phòng ngừa, sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm thuần tập là việc cung cấp thường xuyên các phương pháp điều trị dự phòng bằng florua và giáo dục cách đánh răng cho trẻ em được bảo trợ. Ngoài ra, trong khi dữ liệu về chế độ ăn uống và vệ sinh răng miệng là tương tự nhau giữa các nhóm được tài trợ và không được tài trợ, thì việc tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, phổ biến ở Philippines, có thể giải thích tình trạng sâu răng đáng chú ý được phát hiện, đặc biệt là ở nhóm không được tài trợ. .

Là một phần của cách tiếp cận dựa trên quyền, tập trung vào việc hỗ trợ phát triển cộng đồng thay vì tài trợ cho từng trẻ em, chương trình TP đã tổ chức các buổi giáo dục vệ sinh răng miệng và phân phát 300 bàn chải đánh răng mỗi chuyến. Nó cũng cung cấp các phương pháp điều trị bằng florua đặc biệt cho trẻ em được bảo trợ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc nha khoa phòng ngừa.

Những phát hiện từ nghiên cứu chỉ ra rằng, với những khác biệt được quan sát thấy, việc ưu tiên các chương trình giáo dục và chăm sóc nha khoa phòng ngừa là điều cần thiết. Tài liệu quốc tế cho thấy rằng việc ngăn ngừa sâu răng vừa phải chăng vừa có thể đạt được. Điều này bắt đầu ở cấp độ cá nhân với chế độ ăn uống và thực hành vệ sinh răng miệng tốt và ở cấp độ chính phủ với các sáng kiến như chương trình fluoride hàng loạt. Dữ liệu cũng chỉ ra rằng tài trợ thông qua chương trình TP có tác động tích cực rõ rệt đến sức khỏe răng miệng của trẻ em. Trẻ em được bảo trợ được hưởng lợi từ các biện pháp can thiệp trực tiếp như điều trị bằng fluoride và giáo dục vệ sinh răng miệng và nhận được ít thuốc hơn liên quan đến các vấn đề răng miệng.

Nghiên cứu có tiêu đề “Đánh giá tác động của chương trình tài trợ trẻ em đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ em ở Calauan, Philippines: Kiểm toán hồi cứu”, được công bố trực tuyến vào ngày 29 tháng 9 năm 2023 trên Tạp chí Nhi khoa và Sức khỏe Trẻ em, trước khi đưa vào một số báo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

advertisement
advertisement