DT News - Vietnam - FDI chia sẻ tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo trong nha khoa

Search Dental Tribune

FDI chia sẻ tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo trong nha khoa

Sách trắng do Liên đoàn Nha khoa Thế giới FDI xuất bản nêu rõ sự cần thiết phải thiết lập các tiêu chuẩn và cơ hội giáo dục để sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách an toàn và hiệu quả trong nha khoa. (Ảnh: Shutterstock/Willyam Bradberry)
Dental Tribune International

Dental Tribune International

T2. 20 Tháng 2 2023

save

GENEVA, Thụy Sĩ: Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đưa nha khoa vào tương lai, theo Liên đoàn Nha khoa Thế giới FDI. Trong một sách trắng do Nhóm công tác AI của FDI phát hành, bốn lĩnh vực nha khoa—y tế công cộng, lập kế hoạch lực lượng lao động, chăm sóc bệnh nhân cá nhân, giáo dục và nghiên cứu—là những lĩnh vực mà AI có thể tạo ra tác động sống còn. Bằng cách tuân thủ bốn mục tiêu bổ sung, các bác sĩ lâm sàng và các tổ chức khác đầu tư vào sức khỏe răng miệng của bệnh nhân sẽ có thể tận dụng tối đa AI một cách an toàn và hiệu quả.

Sách trắng định nghĩa AI là “máy móc thực hiện các nhiệm vụ trí tuệ, thường được cho là chỉ con người mới có thể thực hiện được”. Vì AI có thể vừa hợp nhất vừa đánh giá khối lượng lớn thông tin gần như ngay lập tức nên nó có khả năng “học hỏi” bằng cách xác định các mẫu trong bộ dữ liệu lớn. Điều này đặc biệt có giá trị trong nha khoa, vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chương trình AI trong một số trường hợp có thể phát hiện các dấu hiệu của nhiều tình trạng bệnh thậm chí còn chính xác hơn cả các bác sĩ lâm sàng được đào tạo. AI cũng có thể được sử dụng để thiết kế các giải pháp điều trị thông minh trong chỉnh nha, nội nha, phẫu thuật và nhiều lĩnh vực khác.

Sách trắng cũng thảo luận về các vấn đề tiềm ẩn trong tương lai với AI, bao gồm nhu cầu sử dụng các phương pháp đánh giá thay thế ngoài đánh giá ngang hàng truyền thống khi đánh giá hiệu quả và ứng dụng. Ý thức về các quy trình đánh giá sẽ là chìa khóa để duy trì nhận thức về các sai lệch, hạn chế, rủi ro và các vấn đề tiềm ẩn đối với việc triển khai và duy trì AI trong môi trường lâm sàng.

Các tác giả cũng kêu gọi cảnh giác trong việc cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu và lợi ích của AI trong việc giúp đỡ các cá nhân, đồng thời họ hỗ trợ nghiên cứu sâu hơn về công nghệ thúc đẩy sự cân bằng này. Lợi ích rõ ràng cho bệnh nhân, nhà cung cấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe nên được ưu tiên tích cực và cần tìm thêm bằng chứng để chứng minh các ứng dụng lâm sàng rõ ràng. Những mục tiêu này chỉ có thể đạt được thông qua giáo dục có thể tiếp cận về AI để mở rộng kiến thức về các ứng dụng của nó và về cách AI sử dụng dữ liệu.

Các mục tiêu bao gồm:

  • cung cấp định nghĩa về AI và phác thảo nó cho cộng đồng chuyên nghiệp;
  • tạo ra một hệ thống các trường hợp rõ ràng và bằng chứng về lợi ích của AI đối với giáo dục, nghiên cứu và cung cấp các hệ thống chăm sóc sức khỏe răng miệng;
  • chỉ định các lĩnh vực có thể sử dụng trí tuệ nhân tạo để thúc đẩy Tầm nhìn 2030 của FDI; Và
  • đến với nhau như một cộng đồng để lưu ý các rủi ro và phát triển các tiêu chuẩn và phương pháp hay nhất để làm việc với AI.
Tags:
To post a reply please login or register
advertisement
advertisement